Zrębkowanie

Zrębki przygotowywane są najczęściej za pomocą specjalnych maszyn – rębaków.

Rysunek 1. Podział maszyn do rozdrabniania biomasy

332_n_1

Źródło: [2]
W powszechnym użyciu znajdują się rębaki tarczowe, spotyka się także rębaki o konstrukcji bębnowej. Zrębkowanie polega na oddzieleniu przez zainstalowane na tarczy lub na bębnie noże kęsów drewna (zrębków), co zostało zobrazowane na rysunku poniżej [1].

Rysunek 2. Zasada rozdrabniania (zrębkowania) w rębaku tarczowym

a)odcinanie zrębków, b)odłupywanie zrębków
332_n_2

 

Źródło: [1]

Odłupane zrębki po przejściu przez otwory w tarczy rębaka zostają wyrzucone do cyklonu. Tak przygotowany surowiec po ujednoliceniu wilgotności jest gotowy do dalszego wykorzystania.

Rysunek 3. Zrębki drzewne

332_n_3

Według budowy konstrukcji roboczej rębarki można podzielić na:

  • rębaki tarczowe
  • rębaki bębnowe
  • rębaki ślimakowe, śrubowe

 


Źródło:
1. Polska Izba Biomasy, Materiały z konferencji „Ciepło z biomasy w praktyce 2007” – 13.02.2007r. Kielce, Targi Energii Odnawialnej ENEX – Nowa Energia 2007
2. brykietowanie.pl